~ Trips and Tours ~~ Matamoros Mexico with Kyle ~

~ McCormick Distillery ~ IBM Visit ~

~ Arizona Trips ~ 1952 ~

~ Arizona Trips ~ 1952 ~ 1976 ~

~ Apache Trail Arizona ~

~ LA ~ Disneyland - Knottsberry Farm

~ South Padre Island Texas ~

~ San Antonio Texas ~

~ Missouri River Trail ~ Parkville to Riverside ~

~ Missouri River Trail ~ Riverside to Parkville~ Email Me at elpato6125@sbcglobal.net ~